Vuosikokous Hämeenlinnassa

2.5.2017

Vasemmalta oikealle seisomassa: Kirsti Miettinen varajäsen, Hannu Savolainen, Janika Sundström pj., Marja Riitta Tolvanen varajäsen, Minna Wilska-Sundström , Marketta Puhakainen, Jari Etelämaa ja istumassa Pirjo Nieminen sekä seisomassa Sanna Huttunen.
Vasemmalta oikealle seisomassa: Kirsti Miettinen varajäsen, Hannu Savolainen, Janika Sundström pj., Marja Riitta Tolvanen varajäsen, Minna Wilska-Sundström , Marketta Puhakainen, Jari Etelämaa ja istumassa Pirjo Nieminen sekä seisomassa Sanna Huttunen.

Yhdistys järjesti vuosikokouksensa Hämeenlinnassa lauantaina 22.4.2017. Kokouksessa käsiteltiin säännöissä määrätyt kokousasiat esim. tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus. Kokouksessa todettiin yhdistyksen talouden vahvistuneen edelleen ja se on tällä hetkellä erinomainen. Hallitus on kokoontunut aktiivisesti ja yhdistyksen toimintaa on pystytty kehittämään. Tämä toteutuu tänä vuonna pohjoismaisten immuunipuutosyhdistysten konferenssin ja perheleirin järjestämisessä. Kokouksessa valittiin uusi hallitus, johon saatiin ilahduttavan monta uutta jäsentä. Kaksivuotiskauttaan jatkaa ainoastaan Sanna Huttunen. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Janika Sundström ja uusiksi jäseniksi kaksivuotiskaudelle valittiin Pirjo Nieminen, Minna Wilska-Sundström, Marketta Puhakainen, Hannu Savolainen ja Jari Etelämaa. Varajäseniksi valittiin Kirsi Miettinen ja Marja Riitta Tolvanen .