Vuosikokous

5.3.2018

Tervetuloa Immuunipuutospotilaiden yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen lauantaina 28.4.2018 Helsingissä hotelli Arthurissa, Vuorikatu 19, 00100 Helsinki. Vuosikokous alkaa Mäen Salissa klo 9.30.

Vuosikokouksen työjärjestys

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

-Puheenjohtajan kausi on yksi vuosi, nykyinen puheenjohtaja on Janika Sundström.

-Hallituksessa tulee olla kuusi jäsentä, siinä voi olla enintään kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenen kausi on kaksi vuotta. Hallituksessa jatkavat kaksivuotiskauden jälkimmäisen vuoden Hannu Savolainen, Marketta Puhakainen, Pirjo Nieminen, Minna Wilska-Sundström ja Jari Etelämaa. Erovuoroisia ovat Sanna Huttunen. Hallituksen varajäseninä ovat olleet Kirsti Miettinen ja Marja Riitta Tolvanen.

 1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
 2. Tatu Kulmalan nimittäminen kunniapuheenjohtajaksi
 3. Keskusteluasiat
 4. Kokouksen päättäminen.