Toimintatavat

Järjestelyt

Ryhmän kokoontumisajat voidaan päättää kevääksi tai syksyksi kerralla tai seuraava kokoontumisaika voidaan sopia myös aina vasta edellisessä tapaamisessa.

Kokoontumispaikka on vapaa. Edullisia vaihtoehtoja voivat olla kahvilat, kirjastojen ja yhdistystalojen kokoontumistilat. Myös seurakunnista ja jonkun jäsenen työpaikasta voi kysyä kokoontumistilaa. Jos joku haluaa kutsua kotiinsa, sekin käy.

Yhdistyksemme tukee vertaistukiryhmiä vuosittain ryhmäkohtaisella viidensadan euron määrärahalla. Tästä summasta voidaan maksaa matka-avustuksia yhdistyksen jäsenille, jos jäsenen matka vertaistukiryhmän kokoontumiseen on yli 50 km yhteen suuntaan. Avustus voidaan jakaa ryhmän tukeen oikeutettujen kesken. Kukin ryhmä päättää jakotavasta itse ja ryhmän vastuuhenkilö hakee matka-avustukset vuotuisen kokoontumisraportin yhteydessä. Raporttiin laitetaan kokoontumisajat, paikka tai paikat, kokoontuneiden lukumäärät, matka-avustusten saajien nimet, summat ja tilinumerot sekä ja vastuuhenkilön nimi sekä kuitit menoista. Koska matka-avustus ei ole kilometrikohtainen, matkasta ei tarvitse laittaa kuitteja. Yhdistyksen hallinto tarkistaa hakijoiden kodin ja kokoontumispaikan etäisyyden. Matka-avustus ei voi olla suurempi kuin 42 snt/km.


Tapaaminen

Tapaamisen aluksi on hyvä tehdä lyhyt kierros, jossa jokainen saa kertoa omat kuulumisensa ja sen päivän tuntemuksensa sekä tietenkin lyhyesti esitellä itsensä, jos ette etukäteen tunne toisianne. Tässä kohtaa nousee todennäköisesti esiin kuulumisia nimenomaan sairastamiseen liittyen. Kaikki kuuntelevat, kukaan ei keskeytä puhetta eikä kommentoi, jotta keskustelu ei rönsyä. Ja sitten on seuraavan vuoro kertoa kuulumisensa kun edellinen on saanut kerrottua omansa. Kyniä ja paperia voi olla hyvä olla esillä, jos joku haluaa laittaa muistiin kommenttinsa tai kysymyksensä.

Alkukierroksen jälkeen todennäköisesti herää keskustelua niistä aiheista, joita on tullut esiin ihmisten kertoessa kuulumisiaan. Tässä vaiheessa voidaan keskustella yhteisistä kokemuksista ja vaihtaa vinkkejä. On hyvä, jos vertaistukiryhmän vetäjä hieman tarkkailee ja ohjailee tilannetta siten, että kaikki saavat äänensä kuuluviin, jotta jokainen saa ryhmässä oman tilansa.

Ryhmä päättyy etukäteen sovittuun aikaan, esimerkiksi 90 tai 120 minuuttia aloittamisen jälkeen. Käydään vielä läpi milloin seuraava tapaaminen on.

Vertaistukiryhmä voi tehdä myös muuta kivaa yhdessä kuin vain istua juttelemassa. Esimerkiksi eväsretket, tutustumiskäynnit, ohjelmalliset illanvietot tai harrasteet saavat ihmiset tutustumaan eri tavalla kuin pelkästään keskustellen.
 

Vastuuhenkilö

Vertaistukiryhmällä on hyvä olla kaksi vastuuhenkilöä. Kaksi sen takia, koska vastuuhenkilö voi olla ryhmän kokoontumisajankohtana itse sairaana.

Vastuuhenkilön tulee olla yhdistyksen jäsen.

Mikäli olet kiinnostunut aloittamaan vertaistukitoimintaa omalla paikkakunnallasi, ota yhteyttä vertaistuki(at)imppu.fi. Autamme esimerkiksi saavuttamaan paikkakuntasi lähellä olevat yhdistyksen jäsenet.
 
Vertaistukiryhmien vastuuhenkilöille on myös ryhmän aloittamisen jälkeen tarjolla tukea: he voivat ottaa tilanteessa kuin tilanteessa yhteyttä yhdistyksen vertaistukiyhteyshenkilöön. Vertaistukiryhmätoimintaan on ajoittain tarjolla koulutusta.


Vertaistuen ja yhdistyksen hallinnon yhteistyö

Jos yhdistyksen jäsen tai vertaistukiryhmän vastuuhenkilö haluaa järjestää yhdistyksen nimissä luentotilaisuuden tai tapahtuman, siitä on sovittava yhdistyksen hallituksen kanssa. Samoin yhdistyksen jäsenen on oltava yhteydessä ensin hallitukseen, jos aikoo järjestää yhdistyksen nimissä toimintaa.

Jos vertaistukiryhmän yhteydessä järjestettävä toiminta tarvitsee yhdistyksen myöntämää taloudellista tukea enemmän tukea, asiasta pitää keskustella jo tapahtuman ideointivaiheessa yhdistyksen hallituksen kanssa. Yhdistyksessä hallitus hoitaa yhteydenpidon lääkeytiöihin. Yhdistyksellä on lääkeyhtiöiden kanssa sopimukset toiminnan tukemisesta. Tästä syystä yhdistyksen jäsen tai vertaistukiryhmän vastuuhenkilö ei saa suoraan olla yhteydessä lääkeyhtiöihin yhdistysasioissa. Alueelliset toimijat voivat mielellään hankkia paikallisia sponsoreita toiminnalle, mutta siitäkin tulee pitää yhdistyksen luottamushenkilöt ajan tasalla.

Vertaistukiryhmien vastuuhenkilöiden tulee ensisijaisesti olla yhteydessä hallituksen vertaistukiyhteyshenkilöön näissä asioissa. Vertaistukiryhmän vastuuhenkilö sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä vapaaehtoistyössä.

Raitiovaunu Portugal

Muiden vertaistuki-julkaisuja

Asumispalvelusäätiö ASPA on julkaissut 2010 kirjan Vertaistoiminta kannattaa. Kirjan pääsee lukemaan tästä (2,5 MB) ja kirjan tukimateriaali on täällä (7,8 MB). 

Kirjan voi tilata osoitteesta tietopalvelu(a)aspa.fi. Tilaus maksaa 10 euroa ja postikulut.

- - - -

Diasarja Vertaistukiryhmän ohjaaminen, Vertaisohjaajakoulutus 22.10.2011, Kaija Smolander Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, VETO-projekti. 

Diat saa ladattua täältä (956 kB).