Pääkaupunkiseutu

Helsingin vertaistuki:


Vertaistuella ei ole keväällä 2021 lähikokouksia. Pyrimme järjestämään sähköisellä alustalla tapahtuvia vertaistukitapaamisia. Asiasta tiedotetaan myöhemmin vuoden 2021 alkupulella.